Oksfordzki Test Szczęścia

Rozwiązując ten test co jakiś czas (np. raz w miesiącu) będziesz miał/-a okazję przyjrzeć się swoim postępom w regularnej pracy nad własnym rozwojem. Jeżeli systematycznie uczestniczysz w warsztatach, kursie rozwoju osobistego lub samodzielnie pracujesz w domu nad konkretnym obszarem swojego życia, łatwiej będzie Ci dostrzec efekty podjętych działań.

Poniżej znajdziesz 29 punktów, z których każdy zawiera po trzy stwierdzenia opisujące odczuwany poziom szczęścia. W każdym punkcie wybierz to stwierdzenie, które jest dla ciebie aktualnie najbliższe w odniesieniu do ostatniego tygodnia włącznie z dniem dzisiejszym.

 1. Nie czuję się szczęśliwa/-y.
  Czuję się dość szczęśliwa/-y.
  Jestem bardzo szczęśliwa/-y.

 2. Nie patrzę w przyszłość z optymizmem.
  Patrzę w przyszłość z optymizmem.
  Myślę, że przede mną jest jeszcze mnóstwo rzeczy, na które mogę czekać.

 3. Nic w moim życiu nie jest dla mnie źródłem satysfakcji.
  Niektóre aspekty mojego życia są dla mnie źródłem satysfakcji.
  Wiele aspektów mojego życia jest dla mnie źródłem satysfakcji.

 4. Nie czuję, bym miał/-a kontrolę nad swoim życiem.
  Czuję, że przynajmniej czasami mam kontrolę nad swoim życiem.
  Czuję, że zazwyczaj mam kontrolę nad swoim życiem.

 5. Nie uważam, że życie ma mi coś do zaoferowania.
  Uważam, że życie ma mi coś do zaoferowania.
  Uważam, że życie ma mi wiele do zaoferowania.

 6. Nie jestem szczególnie zadowolona/-y z tego, jaka/-i jestem.
  Jestem zadowolona/-y z tego, jaka/-i jestem.
  Jestem bardzo zadowolona/-y z tego, jaka/-i jestem.

 7. Nigdy nie wpływam w pozytywny sposób na to, co dzieje się w moim życiu.
  Czasem wpływam w pozytywny sposób na to, co dzieje się w moim życiu.
  Często wpływam w pozytywny sposób na to, co dzieje się w moim życiu.

 8. Daję sobie w życiu radę.
  Życie jest w porządku.
  Życie jest wspaniałe.

 9. Inni ludzie niezbyt mnie interesują.
  Inni ludzie trochę mnie interesują.
  Inni ludzie bardzo mnie interesują.

 10. Myślę, że niełatwo jest podejmować decyzje.
  Myślę, że dość łatwo jest podejmować decyzje.
  Myślę, że łatwo jest podejmować decyzje.

 11. Myślę, że trudno zmobilizować się do działania.
  Myślę, że dość łatwo zmobilizować się do działania.
  Myślę, że łatwo realizować zaplanowane przedsięwzięcia.

 12. Rzadko budzę się wypoczęta/-y.
  Czasami budzę się wypoczęta/-y.
  Najczęściej budzę się wypoczęta/-y.

 13. W ogóle nie jestem energiczna/-y.
  Jestem dość energiczna/-y.
  Rozpiera mnie energia.

 14. W niczym nie dostrzegam uroku ani blasku.
  Dostrzegam urok i blask w niektórych rzeczach.
  W większości rzeczy dostrzegam urok i blask.

 15. Myślę, że mój umysł nie jest czujny.
  Myślę, że mam dość czujny umysł.
  Myślę, że mam bardzo czujny umysł.

 16. Nie czuję się szczególnie zdrowa/-y.
  Czuje się dość zdrowa/-y.
  Czuje się zupełnie zdrowa/-y.

 17. Nie żywię wobec innych szczególnie ciepłych uczuć.
  Żywię wobec innych trochę ciepłych uczuć.
  Żywię wobec innych wiele ciepłych uczuć.

 18. Nie mam zbyt miłych wspomnień.
  Mam trochę miłych wspomnień.
  Moje wspomnienia są w większości bardzo miłe.

 19. Nigdy nie czuję radości i entuzjazmu.
  Czasem czuję radość i entuzjazm.
  Często czuję radość i entuzjazm.

 20. Nie zrealizowałam/-em prawie żadnych swoich zamysłów.
  Zrealizowałam/-em niektóre ze swoich zamysłów.
  Zrealizowałam/-em wiele ze swoich zamysłów.

 21. Nie potrafię organizować swojego czasu.
  Dość dobrze organizuję swój czas.
  Bardzo dobrze organizuję swój czas.

 22. Towarzystwo innych mnie nie bawi.
  Towarzystwo innych czasem mnie bawi.
  Towarzystwo innych często mnie bawi.

 23. Bardzo rzadko potrafię kogoś rozweselić lub ożywić.
  Czasem potrafię kogoś rozweselić lub ożywić.
  Często potrafię kogoś rozweselić lub ożywić.

 24. W życiu brak mi poczucia sensu i celu.
  W życiu mam poczucie sensu i celu.
  W życiu mam mocne poczucie sensu i celu.

 25. Nigdy w nic się nie angażuję.
  Czasem się w coś angażuję.
  Często się w coś angażuję.

 26. Nie uważam, ze świat jest dobrym miejscem.
  Uważam, ze świat to całkiem dobre miejsce.
  Uważam, ze świat to wspaniałe miejsce.

 27. Rzadko się śmieję.
  Dość często się śmieję.
  Często się śmieję.

 28. Myślę, że nie wyglądam atrakcyjnie.
  Myślę, że wyglądam dość atrakcyjnie.
  Myślę, że wyglądam atrakcyjnie.

 29. Nigdy nic mnie nie bawi lub zdarza się to rzadko.
  Czasem coś mnie bawi.
  Zazwyczaj coś mnie bawi.

Podsumuj liczbę uzyskanych punktów w następujący sposób: każda odpowiedź 'a' to 0 punktów, każda odpowiedź 'b' to 1 punkt i każda odpowiedź 'c' – 2 punkty.

Data:

Punkty szczęścia:

Im więcej zgromadziłaś/-łeś punktów, tym wyższy jest Twój poziom szczęścia.

* Test został zaczerpnięty z książki Liv Larsson „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia”, Warszawa 2011