Regulamin Babskiej Dżungli

  1. W zajęciach organizowanych przez Babską Dżunglę mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców bądź prawnych opiekunów.
  2. Rezerwacja miejsc odbywa się przez formularz rejestracji na stronie lub telefonicznie i jest ważna max. przez 3 dni do momentu dokonania wpłaty zaliczki za wybrane zajęcia na podany nr konta.
  3. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni rezerwacja zostanie anulowana.
  4. Organizatorzy zajęć prowadzonych w ramach Babskiej Dżungli zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
  5. Jedna Karta Rabatowa uprawnia do zniżki na jeden warsztat. Promocje nie łączą się.
  6. W przypadku zajęć cyklicznych opłata jest pobierana z góry za cały okres. Nie ma możliwości odrabiania utraconych zajęć lub przedłużenia karnetu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
  7. W wypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, wniesiona opłata nie jest zwracana.
  8. Organizatorzy zajęć w Babskiej Dżungli nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
  9. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.