Szkolenia dla firm

Kultura organizacyjna w firmie zależy od jej liderów. Dzisiaj w biznesie liczą się nie tylko efektywność, wyniki i nastawienie na zysk, ale przede wszystkim zaangażowanie, motywacja i spójny dla wszystkich cel. A tych wartości nie da się osiągnąć bez współpracy opartej na autentyczności, empatii, wzajemnym szacunku i kreatywności. Taki model przywództwa i zarządzania relacjami jest mi szczególnie bliski. Pracuję w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy, łącząc ją z elementami coachingu zespołowego i w razie potrzeby, w przypadku sytuacji konfliktowych, z mediacjami.

Każde szkolenie starannie przygotowuję w oparciu o analizę potrzeb firmy, szkoły czy organizacji.

Zawsze na pierwszym miejscu są LUDZIE.